Jdi na obsah Jdi na menu
 


NÁMĚTY K ČINNOSTI/HŘE

- rozdáme dětem obrázky/jména biblických postav, o kterých se bude mluvit v liturgii dané neděle – děti mají hádat, která postava patří ke kterému čtení a proč (Abrahám např. může být všude, protože i v NZ jsou odkazy na Abraháma), případně, proč ta a ta postava nemůže patřit jinam (apoštolové = novozákonní postavy -> nebudou v 1. čtení ani v žalmu)

- přečteme dětem daný biblický úryvek, pak jim prozradíme, z jaké kapitoly které knihy je; úkolem dětí je knihu a kapitolu v Bibli najít a dohledat přesná čísla veršů, které jsme si před chvílí společně přečetli

- děti hledají na rychlost úryvek daného čtení v Bibli

- dospělý předem najde v sešitku Liturgie pro děti (ev. v obrázkové Bibli) obrázek k úryvku pro danou neděli, překryje ho bílým papírem, děti mají za úkol uhodnout, o čem příběh bude, dospělý postupně obrázek odkrývá

- po přečtení úryvku mají děti (3. třída a výše) v přesně daném počtu slov napsat obsah přečteného textu - např. „Napiš přesně 30ti (10ti, 50ti) slovy, o čem bylo evangelium.“

- můžeme dětem vytisknout text úryvku a vynechat místo na slova, která lze nahradit obrázkem (ryba, lampa na olej, strom pro Zachea...), děti pro předem schované obrázky na samolepkách běhají a vlepují je do textu. Kdo bude první?

- na kartičky vypíšeme ze čtení tolik různých slov, kolik je dětí ve skupině/rodině, čteme a děláme pauzy na doplnění vypsaných slov, děti mají zavolat své slovo, když si myslí, že právě nyní do textu patří

- text předem rozstříháme (pro starší děti po větách, pro mladší jako puzzle) a necháme ho dětmi složit po jednotlivcích či ve skupinách (pro jednotlivé puzzlíky či věty lze někam běhat), závěrem si nesmíme zapomenout přečíst příběh vcelku

- příběhy si můžeme přehrát jako divadlo, dětem můžeme předem rozdat lístečky s jménem postavy a textem, který postava říká; katecheta či rodič je vypravěč

- pro zaujetí dětí a udržení jejich pozornosti, také pro radost ze soutěžení třeba i s odměnami, pro možnost, aby se zapojili i ti, kteří "svatým" textům zatím nerozumí nebo o nich neumí mluvit, lze počítat a hledat v úryvcích v podstatě úplně cokoliv :-) :

- jaká jména v textu vyjadřují Boha (Bůh, Hospodin, Pán...)
- kdo v úryvku nejčastěji promluvil
- jaké všechny vlastnosti má v textu daná postava, lidé nejsou černobílí (Zacheus – podvodník, chamtivec, zvědavý, pro Hospodina ale vyleze i na strom, pohostinný, horlivý v nápravě...)
- kolik měst je vyjmenovaných v úryvku
- kolik osob vystupuje v úryvku
- doplňování logických dvojic (nemocné uzdravuje, hladové ...?, plačící...? atd.)
- počítání, kolikrát se vyskytne konkrétní slovo (láska, semínko...)
- počítání/odhadování počtu vět (tak mohou vyhrát i děti, které obvykle bývají při rozboru liturgických textů trochu "mimo")
- kolikátým slovem bylo slovo "Ježíš" apod.
- jaké bylo nejdelší slovo
- ... :-)

- po přečtení celé bohoslužby slova k dané neděli lze kvízem, otázkami, luštěnkou... zpětně zjišťovat, co si děti zapamatovaly: děti hledají nosnou myšlenku neděle (může jich být víc), po přečtení evangelia se ptáme, co bylo v prvním čtení, jestli si to ještě pamatují, jak spolu 1. čtení a evangelium souvisí (jsou totiž vždy vybírány ve vzájemné souvislosti), jaká byla antifona žalmu, z jakého proroka jsme četli 1. čtení...

- jsou 4 evangelisté, 16 proroků ze SZ (+ Zjevení Janovo z NZ) a 21 apoštolských listů – toho lze využít pro hádání, z kterého evangelisty, proroka... se dnes bude číst => dětem začneme předčítat a ony mají uhodnout konec: „Čtení z knihy proroka...“ „Čtení z listu svatého apoštola... komu...“ „Slova svatého evangelia podle...“ 

- u známých příběhů čteme text a najednou zastavíme – děti hádají, které nejbližší slovo následuje – mohou si počítat body, lze vyhodnotit vítěze; u méně známých příběhů text nejprve přečteme, potom děti rozdělíme do družstev a děti doplňují, které slovo následuje

- můžeme vzít text jednoho čtení (vhodné je 1. čtení, nebo třeba antifona žalmu) a napsat ho "hebrejsky" (tedy "jako v originále") -> celý text píšeme odzadu, pozpátku a děti ho mají za úkol přečíst; se staršími dětmi (4. třída a výš) si můžeme tento úkol ještě ztížit a v obráceném textu navíc vynechat samohlásky, jako se samohlásky nepíšou v hebrejštině

- lze hádat číslo žalmu, ze kterého budeme zpívat (tak děti pochopí, že žalmů je 150 a že se jejich výběr řídí obsahem v návaznosti na 1. čtení a ne číslem, že by se žalmy zpívaly popořadě) – výhercem je náhodné dítě, jde jen o štěstí, což je příležitost pro děti, které toho o liturgii moc neví; můžeme hádat v kolečku a napovídat, zda je správné číslo žalmu vyšší nebo nižší; když narazíme na skupinu snaživých dětí, které si to budou hledat předem, aby vyhrály, můžeme je nechat napsat číslo na lísteček, a pak vyhodnotíme toho, kdo byl správné odpovědi nejblíže => výherců tedy může být více

Máte-li další nápad k činnosti nebo hře, prosím, podělte se o něj s ostatními komentářem níže.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář